Tjänst Sista ansökningsdag
Fritidspedagog i förskoleklass  2017-01-05
Socialsekreterare/kontaktsekreterare 100%  2016-12-31
Socialsekreterare/ Barnhandläggare i Familjehemsvården  2016-12-31
Teknisk förvaltare   2017-01-05
Socialsekreterare inom missbruk  2016-12-18
Lärare i Ma/NO/TK åk 7-9  2016-12-16
Förskollärare i förskola  2017-01-13
Lärare till årskurs 5 gärna MA/NO 
Förskollärare   2017-01-08
Lärare, årskurs 4  2016-12-01
Lärare MA/NO/TK åk 7-9  2016-12-21
Rektor till Häggviks förskolor och skolor  2016-12-20
Rektor till Tegelhagens skola  2016-12-20
Modersmålslärare/studiehandledare turkiska  2016-12-15
Speciallärare/Specialpedagog till Kärrdalsskolan  2016-12-12
Klasslärare år 1  2016-12-12
Timvikarier till Åkerbo korttidsboende  2016-12-20
Förskollärare med driv  2016-12-31
Modersmålslärare i engelska   2016-12-09
Speciallärare grundsärskola åk 1-6  2016-12-18
Speciallärare till grundskolan åk F-6  2016-12-18
Administratör med schemaläggaransvar  2016-12-23
Förskollärare till förskolan Äpplet  2016-12-15
Bygglovshandläggare  2016-12-14
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  2016-12-11
Förskollärare till Fågelsången  2016-12-09
Förskollärare till Ebbas Förskola  2016-12-09
Speciallärare till Töjnaskolan, Sollentuna kommun  2016-12-13
Barnskötare till förskolan Äpplet  2016-12-05
Grundskollärare: Skolår 1-6  2016-12-12
Gymnasielärare i juridiska ämnen  2016-12-11
2 Förskollärare  2016-01-02
Idrottskonsulent  2016-12-07
Redovisningsekonom till gymnasieskolan Rudbeck  2016-12-07
Modersmålslärare studiehandledare spanska  2016-11-20
Lärare till Töjnaskolan, Sollentuna kommun  2016-11-23
vik Barnskötare  2016-11-30
Idrottslärare 50%, vikariat  2016-12-11
Socialsekreterare till Barn och ungdomsenheten, 0-12 år  2016-11-06