Tjänst Sista ansökningsdag
Lärare till Sollentunas lovskola åk 6-9 i Ma, Sve, Sva, Eng   2017-03-10
Lärare svenska/engelska åk 7-9 till Gillboskolan  2017-02-19
E-arkivarie  2017-02-16
Kommunstrateg  2017-02-12
Förskollärare   2017-02-12
Timvikarier till Åkerbo korttidsboende  2017-02-15
Biståndshandläggare  2017-02-05
Jurist inom skoljuridiska frågor  2017-02-07
Sommarjobb för dig som är född 1998-2001  2017-02-17
Parkförvaltare  2017-02-13
Sofielundsskolan i Sollentuna söker lärare till åk 4-6  2017-02-05
Avdelningschef för trafik och natur  2017-02-05
Avdelningschef för gatudrift  2017-02-05
Kock/kokerska heltid till Vaxmora förskola  2017-01-27
Fritidsledare  2017-02-09
Planarkitekt  2017-02-05
Koncerncontroller  2017-02-05
Hemkunskapslärare  2017-02-01
Lärare lågstadiet långtidsvikariat 
Klasslärare lågstadiet  2016-12-12
Grundskollärare till Kärrdalsskolan 
Speciallärare/Specialpedagog till Kärrdalsskolan  2017-01-30
Modersmålslärare/studiehandledare turkiska, engelska, tigrinja, teckenspråk, isländska  2017-01-24
Assistent till AST-enheten  2017-01-24
Ekonom med gruppledaransvar   2017-01-27
Extra hjälp Teleservice  2017-01-26
Rektor till Rösjöskolan  2017-01-23
Lärare i årskurs 1  2017-01-23
Lärare i årskurs 2  2017-01-23
Projektledare inom Bygg - med rollen som projektchef  2017-01-30
Kurator  2017-01-27
Trafikstrateg  2017-01-22
Rösjöskolan söker skoladministratör  2017-02-05
Timvikarie fritidspersonal  2017-02-05
Lärare, musik åk 1-6  2017-02-05
Boendestödjare  2017-01-24
Metodutvecklare/ senior handläggare  2017-01-29
Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildning  2017-01-31
Förskolelärare  2017-01-31
Öppna förskolan söker erfaren förskollärare  2017-01-31
Specialpedagog eller speciallärare till vuxenutbildningen i Sollentuna  2017-01-31
2 Förskollärare  2016-03-31