Tjänst Sista ansökningsdag
Rösjöskolan söker specialpedagog  2016-09-15
Gymnasielärare i företagsekonomi  2016-09-11
Lärare med SVA-kompetens  2016-09-30
Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten   2016-09-23
Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenhetens mottagning   2016-09-14
Elevassistent till grundskola åk 7-9  2016-09-08
Modersmålslärare/studiehandledare   2016-09-08
Erfaren barnskötare  2016-09-18
Fritidslärare/fritidspedagog  2016-09-07
Administrativ chef/Stabschef till Barn- och utbildningskontoret  2016-09-14
Ekonomichef till Barn- och utbildningskontoret  2016-09-14
Chef för stöd- och utvecklingsavdelningen på Barn- och utbildningskontoret  2016-09-14
Skolchef  2016-09-14
Timanställd serviceinriktad handläggare  2016-09-12
Förstelärare NO  160904
Förskollärare- Linnés förskola  2016-08-31
Rudbeck söker engagerad lärare i Engelska  2016-09-12
Lärare idrott och hälsa/svenska till Töjnaskolan   2016-09-05
Två socionomer   2016-09-12
Förstelärare i sv/eng åk 7-9   2016-09-25
Textilslöjdslärare till åk 7-9  2016-09-05
Modersmålslärare/studiehandledare norska och tagalog  2016-09-04
Utbildning Silverdal söker lärare i musik  2016-08-31
Preventionssamordnare  2016-09-12
Boendestödjare   2016-09-11
Lärare i matematik och NO/ tk 100%  2016-09-30
Modersmålslärare/studiehandledare isländska  2016-08-30
Lärare i svenska  2016-08-29
Fritidsledare till fritidshemmet/fritidsgården Qben  2016-09-13
Hyresadministratör  2016-09-09
Lärare i SO/SV alt. SO/ENG  2016-09-09
Hallansvarig- Sollentuna Friidrottshall, tillsv.  2016-08-28
Hallansvarig- Sollentuna Friidrottshall, visstidsanst.  2016-08-28
Slöjdlärare 
Biträdande rektor  2016-09-05
Fritidshemslärare/fritidspedagog  2016-08-08
Lösningsinriktad handläggare (vikariat)  2016-08-28
Grundskollärare i Spanska 25-100%  2016-08-30
Lärare 7-9 MA/NO   2016-09-30
Speciallärare / Specialpedagog   2016-09-30
Socialsekreterare  2016-08-31
Socialsekreterare till missbruk  2016-09-11
Kurator till Rudbeck  2016-08-28
Lärare till grundsärskolans träningsskola åk 7-9 ev. försteläraruppdrag  2016-08-31
Lärare/specialpedagog till grundsärskolan åk 7-9 ev. försteläraruppdrag  2016-08-31
Specialpedagog/speciallärare  2016-08-31