Tjänst Sista ansökningsdag
Lärare åk 4-6 sv/so/eng  2016-11-30
Förstelärare i sv/eng åk 7-9   2016-11-30
Integrationshandläggare  2016-11-13
Bitr. rektor till Häggviksskolan i Sollentuna  2016-11-13
Förskollärare  2016-10-21
It- Tekniker  2016-11-04
Rektor till Häggviks förskolor och skolor  2016-10-23
Rektor till Edsbergskolan  2016-10-23
Arbetsledare snickeri  2016-11-18
Skolsköterska  2016-11-06
Lärare i Ma/NO/TK åk 7-9  2016-11-04
Elevassistent till grundsärskola åk 7-9  2016-10-31
Grundskollärare med flerämnesbehörighet för skolår 1-3  2016-10-31
Förstelärare/speciallärare  2016-11-15
Fritidspedagog  2016-11-15
Lågstadielärare  2016-11-15
Boendestödjare  2016-11-20
Socialsekreterare till Barn och ungdomsenheten, 0-12 år  2016-11-06
Klasslärare år 1  2016-09-26
Socialsekreterare till Barn och Ungdomsenhetens mottagning   2016-10-23
Socialsekreterare - barn och unga  2016-10-23
Elevassistent till Utbildning Silverdal  2016-10-27
Handläggare Möjligheternas kontor  2016-10-31
Anhörigkonsulent  2016-11-11
Controller  2016-10-31
Budget- och investeringscontroller  2016-10-31
Redovisningsekonom  2016-10-31
Controller   2016-10-30
Gymnasielärare i Samhällskunskap och Svenska alternativt Engelska  2016-10-24
Boendestöd timanställning  2016-11-05
Biträdande rektor till Helenelundsskolan  2016-10-26
Lärare i Textilslöjd med skaparlust  2016-10-23
Lärare i åk 3  2016-10-31
Skolkurator  2016-10-23
2 Förskollärare  2016-11-05