Tjänst Sista ansökningsdag
Översiktsplanerare  2018-05-20
Lärare Ma/NO/Teknik åk 7-9  2018-05-06
Lärare åk 4-6 sv/eng/ma  2018-05-20
Skolvaktmästare  2018-05-11
Mellanstadielärare  2018-05-11
Mellanstadielärare i Vaxmoraskolan  2018-05-11
Lärare idrott och hälsa åk F-9  2018-05-18
Lärare i Ma-NO åk 4-6 på Häggviksskolan  2018-05-13
Lärare i MA/Idrott åk 4-6 på Häggviksskolan  2018-05-13
Lärare i Sv/Eng åk 7-9 på Häggviksskolan  2018-05-13
Lärare i SV/MA åk 4-6 på Häggviksskolan  2018-05-13
Sofielundsskolan söker Lärare i SVA till åk 6-9  2018-05-13
Rösjöskolan söker måltidsbiträde  2018-05-10
Speciallärare till unik utveckling inom kommunikation och bemötande  2018-05-10
Specialpedagog  2018-05-04
Lärare MA/EN åk 4-6  2018-05-11
Grundskollärare årskurs 2, vikariat HT18  2018-06-03
Modersmålslärare i teckenspråk  2018-04-27
Skolpsykolog  2018-05-11
Barnbibliotekarie  2018-05-10
Förskollärare i förskoleklass till Utbildning Silverdal  2018-05-25
Lärare NO/TK åk 7-9  2018-05-04
Slöjdlärare, åk 3-9  2018-05-01
Fritidslärare/Fritidspedagog till Förskoleklass  2018-05-02
Förskollärare / F-3 Lärare till Förskoleklass  2018-05-02
Servicedesk medarbetare för IT och telefoni  2018-05-06
Förskollärare Bikupans förskola  2018-05-21
Boendestödjare vikariat 10 månader   2018-05-14
Skolsköterska för åk 7-9 samt grundsärskola  2018-05-13
Specialpedagog åk 4-9  2018-04-25
Lärare i hem- och konsumentkunskap  2018-05-25
Lärare i slöjd inriktning trä och metall  2018-05-25
Lärare i matematik, NO och teknik  2018-05-25
Textilslöjdslärare  2018-04-30
Lärare till Mimer Kärrdalsskolan 
Lärare i matematik, teknik och NO   2018-05-11
Lärare i textilslöjd, Runbacka skolor  2018-06-21
Kvalificerad Administratör till Samordningsförbundet  2018-04-27
Barnskötare som inspirerar till lek, lärande och nyfikenhet  2018-05-04
Elevassistent till Utbildning Silverdal  2018-05-04
Fritidslärare/Fritidspedagog  2018-05-14
Lärare MA/Tk åk 7-9  2018-05-14
Bildlärare åk 4-9  2018-05-14
Lärare i trä- och metallslöjd åk 7-9  2018-05-06
Musiklärare åk 7-9  2018-05-06
Lärare i SVA/svenska åk 7-9  2018-05-06
Förskollärare/lärare i förskoleklass  2018-04-30
Lärare till åk 1-3  2018-04-27
 
Lärare i franska och engelska åk 7-9  2018-05-13
Lärare i svenska och spanska åk 7-9  2018-05-13
Grundskollärare i matematik, kemi och biologi 100%  2018-04-30
Slöjdlärare 
Lärare Sv/SO- Eng  2018-04-30
IT-bibliotekarie  2018-04-30
Specialpedagog Sollentuna kommun   2018-04-27
Studie- och yrkesvägledare Sollentuna   2018-04-13
Förskollärare sökes  2018-04-30
Barnskötare sökes   2018-04-30
Barnskötare timvikarier sökes  2018-03-31
Lärare i idrott och hälsa 100%  2018-04-29