Tjänst Sista ansökningsdag
Upphandlare  2018-01-14
Lärare i Ma-NO åk 4-6 på Häggviksskolan  2018-01-07
Enhetschef till missbruk och socialpsykiatri myndighet  2018-01-02
Timvikarier/Behovsanställda 
Fritidsledare  2017-01-21
LSS-handläggare till Vård- och omsorgskontoret  2018-01-07
Kurator  2018-01-10
Modersmålslärare/studiehandledare  2017-12-22
Barnskötare - långtidsvikarie till Ebbas nybyggda förskola  2018-01-05
Boendestödjare  2018-01-07
Elevresurs skola  2018-02-28
Lärare i fritidshem  2018-02-28
Barnskötare till Storkens förskola  2017-12-31
Fritidspedagog åk 3  2017-12-22
Lärare i Hem- och konsumentkunskap 100%  2018-01-21
Lokalstrateg  2018-01-14
Resurs i autismklass  2017-12-31
Datateknisk support - skola  2017-12-22
elevresurs/klassresurs  2017-12-18
Förskollärare  2018-01-01
Barnskötare som inspirerar till lek, lärande och nyfikenhet  2017-11-29
Koordinator för samverkan mellan myndigheter  2018-01-07
Boendestödjare  2017-12-22
Skolsköterska  2017-11-26
Elevassistent till grundsärskolan  2018-01-31
Utbildning Silverdal söker mellanstadielärare i ma/no/tk   2017-12-31
Slöjdlärare, trä- och metall åk 3-8  2018-01-02