Tjänst Sista ansökningsdag
Silverdalsskolan söker lärare i svenska som andraspråk och svenska  2018-12-21
Kommundirektör  2018-12-16
Modersmålslärare i portugisiska 43%  2018-11-30
Speciallärare/specialpedagog, inriktning årskurs 7 -9  2018-12-09
Socialpedagog till Rösjöskolans lågstadium  2018-11-27
Gillboskolan söker ma-lärare åk 4  2018-12-12
Modermålslärare i ungerska 6 t/v  2018-11-30
Modersmålslärare i nederländska 13 t/v  2018-11-30
Modersmålslärare i danska 5 t/v  2018-11-30
Handläggare Möjligheternas kontor 
Biståndshandläggare  2018-12-02
Lösningsinriktad handläggare (vikariat)  2018-11-30
Lösningsinriktad handläggare  2018-11-30
Elevassistent 
Barnbibliotekarie  2018-12-07
Grundskollärare i svenska och tyska åk. 6-9, 100%  2018-12-03
Anhörigkonsulent  2018-11-25
Förstelärare i språkutvecklande arbetssätt  2018-11-19
Skolkurator - vikariat  2018-11-30
Idrottslärare 40-60 %, vikariat  2018-11-30
Timanställda vikarier till kontaktcenter  2018-11-25
Lärare i fritidshem  2018-12-31
Forskningsledare till FoU Nordväst  2018-11-25
Förvaltningsledare till administrativa avdelningen  2018-11-19
Ma/No/Tk-lärare åk 7-9 med förstelärarskap i matematik   2018-11-25
Slöjdlärare, åk 3-4, deltid  2018-11-30
Lärare, åk 4-6  2018-11-30
Lärare i musik samt ev andra ämnen   2018-11-30
Silverdalsskolan söker mellanstadielärare SO/SV/SVA  2018-11-26
Specialpedagog/speciallärare 100%  2018-11-30
Modersmålslärare i turkiska - ca 50%  2018-11-30
Modersmålslärare i lettiska 7 t/v  2018-11-30
Modersmålslärare i isländska 9 t/v  2019-01-07
Modersmålslärare i grekiska 11 t/v  2018-11-30
Förskollärare sökes  2018-11-30