Tjänst Sista ansökningsdag
Fritidspedagog/fritidslärare  2018-11-18
Trafikhandläggare  2018-11-16
Slöjdlärare, åk 3-4, deltid  2018-11-30
Lärare, åk 4-6  2018-11-30
Lärare i musik samt ev andra ämnen   2018-11-30
Silverdalsskolan söker mellanstadielärare SO/SV/SVA  2018-11-26
Enhetschef till Centrum för Integration och Flerspråkighet   2018-11-04
Rektor till Brageskolan   2018-11-04
Musiklärare åk 7-9   2018-11-15
Socialpedagog till Rösjöskolans lågstadium  2018-11-05
Rösjöskolan söker skoladministratör  2018-11-05
Elevassistent för särskola åk 7-9  2018-11-04
Specialpedagog/speciallärare 100%  2018-11-30
Barnmorska  2018-10-31
Tegelhagens skola söker skolmåltidsföreståndare  2018-11-16
Tegelhagen söker driftig Intendent / Administrativ chef  2018-11-18
Kurator  2018-10-31
Elev/klassresurs till skola och fritidshem  2018-11-02
Socialsekreterare  2018-11-06
Lärare svenska åk 4-9  2018-10-31
Lärare till Förberedelseklass åk 7-9   2018-10-28
Handläggare till överförmyndarenheten  2018-10-28
Lärare i Hkk samt Idh åk 7-9 på Helenelundsskolan  2018-10-14
Specialpedagog till grundsärskolan  2018-10-31
Tjänsteområdesansvarig IT-arbetsplats  2018-10-21
Förvaltningsledare IT  2018-10-21
Lärare till mellanstadiet på Helenelundsskolan  2018-10-31
Lärare SV/EN åk 7-9  2018-10-30
Lärare i slöjd inriktning trä och metall  2018-10-31
Lärare idrott och hälsa åk F-9  2018-10-08
Förskollärare sökes  2018-11-30