Tjänst Sista ansökningsdag
Boendestödjare 
Barnskötare Förskolan Igelkotten 
Barnskötare  2017-12-08
Enhetschef till missbruk och socialpsykiatri myndighet  2017-12-13
Lärare språkklass åk 4-6  2017-12-11
Larmsamordnare  2017-12-06
Lärare i Ma/No/Tk åk 7-9  2017-12-11
Lärare i spanska 90%  2017-12-17
CIFS söker intendent  2017-12-01
Pedagog  2017-12-10
Förskollärare  2017-12-15
Fritidsledare till Northside fritidsgård  2017-12-05
Skolsköterska  2017-11-26
Lärare i de lägre årskurserna  2017-11-30
Kundansvarig fastighetsförvaltare  2017-12-04
Chef för controllerenheten  2017-12-03
Socialsekreterare  2017-11-26
Elevassistent till grundsärskolan  2017-12-10
Exploateringsingenjör  2017-12-03
Byggprojektledare  2017-12-03
Förskollärare med driv  2017-12-03
Trafikingenjör  2017-11-30
Parkförvaltare  2017-11-29
Elevassistent till Utbildning Silverdal  2017-11-24
Lärare i fritidshem till Utbildning Silverdal  2017-11-24
Lågstadielärare  2017-11-30
Lärare i hem- och konsumentkunskap   2017-11-30
Barnskötare - vikarie till Ebbas nybyggda förskola  2017-12-01
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog  2017-11-26
Utbildning Silverdal söker mellanstadielärare i ma/no/tk   2017-12-31
Förskollärare  2017-11-30
Förskollärare heltid till Vaxmora förskola  2017-11-27
Idrottslärare  2017-11-24
Lärare i musik till Töjnaskolan (40%)  2017-10-16