Tjänst Sista ansökningsdag
Ungdomscoach till kommunala aktivitetsansvaret för unga i Sollentuna  2019-01-01
Kurator till Ungdomsmottagningen i Sollentuna kommun  2019-01-09
Trafikstrateg  2019-01-03
Naturskolepedagog 75%  2019-01-06
Modersmålslärare i lettiska 7 t/v  2018-12-21
Idrottslärare 40 %, vikariat  2018-12-21
resurs till elev  2018-12-22
Resurs i skola  2018-12-21
Lärare i idrott/hemkunskap alt. endast idrott eller hkk  2019-01-11
Silverdalsskolan söker vikarierande lärare i svenska som andraspråk och svenska  2018-12-21
Vikariat Lärare eng åk 4-9  2019-01-04
Vik. Lärare, idrott årskurs 1 - 5   2019-01-22
Lärare i spanska  2019-01-31
Socialsekreterare till Barn och ungdomsenheten   2018-12-20
Gymnasielärare i svenska & engelska  2018-12-19
Byggnadsinspektör  2019-01-02
Integrationshandläggare till enheten för flyktingstöd  2018-12-19
Handläggare med juridisk kompetens  2018-12-23
Kurator till grundskola inkl grundsärskola åk 7-9  2018-12-30
Enhetschef till Placeringsenheten Avdelning barn och unga, Socialkontoret  2018-12-18
Vi söker en resurspedagog till ett barn med särskilda rättigheter.   2018-12-30
Specialpedagog/speciallärare   2018-12-21
Trä- och metallslöjdslärare  2018-12-21
Modersmålslärare i portugisiska 43%  2018-12-21
Socialpedagog till Rösjöskolans lågstadium  2018-12-27
Modermålslärare i ungerska 6 t/v  2018-12-21
Modersmålslärare i nederländska 13 t/v  2018-12-21
Modersmålslärare i danska 5 t/v  2018-12-21
Lärare i fritidshem  2018-12-31