Tjänst Sista ansökningsdag
Förstelärare Ma/NO år 4-6  2018-06-20
Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten   2018-06-13
Metodstödjare inom missbruk och socialpsykiatri  2018-06-10
Skolsköterska till Rösjöskolan  2018-06-05
Bygglovskoordinator  2018-06-10
Byggnadsinspektör  2018-06-10
Översiktsplanerare  2018-05-27
Lärare idrott och hälsa  2018-06-19
Slöjdlärare 
Lärare i mellanstadiet, årskurs sex  2018-06-03
Skolvärd  2018-06-08
Idrottskonsulent  2018-06-03
Systemförvaltare på Socialkontoret  2018-05-31
Handledare på Åkerbo - Vikariat 6 månader  2018-06-18
Boendestöd Vikariat 10 månader  2018-06-18
Lärare i so åk. 6-9, 100%  2018-05-31
Lärare i idrott och hälsa 100%  2018-06-15
Utredare, vikariat   2018-06-06
Rektor till Rudbeck, vikariat HT-18  2018-05-29
Lärare i SO åk 4-6 på Häggviksskolan  2018-05-28
Barnskötare till Storkens förskola  2018-05-31
Fritidsledare till fritidshemmet/fritidsgården Qben  2018-06-24
Handledare på Åkerbo - Vikariat  2018-05-29
Lärare i SO år 7-9  2018-06-01
Sofielundsskolan söker MA/NO/Tk - lärare till åk 6-9  2018-05-31
Pianolärare, deltid  2018-05-31
Gymnasielärare i Företagsekonomi  2018-06-15
Lärare i matematik/NO/tk  2018-06-03
Orienteringstränare  2018-06-06
Förvaltningschef till socialkontoret  2018-05-30
Arenavärd / Vaktmästare  2018-05-29
Lärare i musik åk 2-9 på Häggviksskolan  2018-05-23
Integrationscoach till Språkintroduktions programmet  2018-05-23
Lärare i spanska och engelska åk 6-9 
Lärare i spanska och svenska åk 6-9 
Modersmålslärare i olika språk  2018-05-25
Pedagog med samordnaruppdrag  2018-05-23
Lärare i fritidshem  2018-07-02
Studie- och yrkesvägledare 30-40%  2018-06-13
Barnhandläggare i Familjehemsvården  2018-05-27
Kurator  2018-05-25
Studie- och yrkesvägledare till Introduktionsprogrammen  2018-05-25
Chef för förskolan i Sollentuna kommun  2018-05-24
Lärare åk 7-9 SO/Eng alt. SO/SV  2018-05-31
Lärare åk 6-9 ma/no  2018-06-21
Lärare Bild år 1-6  2018-05-31
Musiklärare år 1-6  2018-06-01
Grundskollärare i svenska och engelska åk. 4-6, 100%  2018-05-31
Grundskollärare årskurs 2, vikariat HT18  2018-06-03
Lärare i hem- och konsumentkunskap  2018-05-25
Lärare i slöjd inriktning trä och metall  2018-05-25
Lärare i matematik, NO och teknik  2018-05-25