Tjänst Sista ansökningsdag
Lärare i franska & svenska åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-10-15
Lärare i matematik och fysik/teknik/NO åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-10-15
Mobila fritidsledare  2017-10-15
Legitimerad Förskollärare  2017-10-20
Grundskollärare i svenska och tyska åk. 6-9  2017-10-16
Ansvarstagande barnskötare på timbaserad tjänst till vår Nattis-verksamhet  2017-10-31
Ansvarstagande barnskötare   2017-10-31
Barnskötare till långtidsvikariat på fritidshem   2017-09-29
Grundskollärare årskurs 1-3 till tvålärarsystem  2017-12-20
Specialpedagog/speciallärare eller blivande specialpedagog/speciallärare  2017-10-31
Lärare till Töjnaskolan, Sollentuna kommun  2017-10-09
Bygglovshandläggare  2017-10-11
Idrottsplatsarbetare - Timvikarie  2017-09-27
Specialpedagog med försteläraruppdrag  2017-09-29
Lärare till kommunens lovskola  2017-10-10
Lärare i franska & SO åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-10-06
Lärare i SO åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-09-30
Elevresurs skola  2017-10-31
Sva F-6  2017-10-16
Timvikarier till Åkerbo korttidsboende  2017-10-11
Förskollärare/lärare mot de yngre åldrarna  2017-10-06
TImvikarie till Töjnaskolan  20170939
Lärare i spanska 100%  2017-10-08
Skälbyskolan F - 3 
Lärare i HKK samt idrott åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-09-28
Lärare i engelska och spanska åk 6-9  2017-09-29
Rösjöskolan söker förstelärare i SO  2017-09-28
Lärare / Specialpedagog / Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning  2017-10-01
Modersmålslärare i tyska 50%  2017-09-29
Fritidsledare/Dagvärd  2017-09-29
Flerlärarskap i lågstadiet, Töjnaskolan Sollentuna kommun  2017-09-08