Tjänst Sista ansökningsdag
Specialpedagog till Runbacka skolor  2019-04-30
Socialsekreterare till Barn och Ungdomsenhetens mottagning   2019-04-07
Lärare i Ma/No/Tk åk 7-9  2019-04-30
Handläggare med kunskap och intresse för IT  2019-04-10
IT tekniker/pedagog  2019-04-02
Lärare / Specialpedagog / Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning  2019-04-30
Krisberedskapssamordnare / Säkerhetsskyddschef  2019-04-01
Specialpedagog till Töjnaskolan, Sollentuna  2019-04-08
Grundskollärare åk 1-3, Töjnaskolan  2019-04-08
Lärare i trä- och metallslöjd 40-50%  2019-04-12
Lärare i matematik och NO åk 4-6  2019-04-07
Möjliggörande coach/vägledare för en insats för UNGA  2019-03-25
Handledare  2019-03-31
Lärare i musik  2019-04-13
Lärare i tyska/engelska åk 6-9  2019-04-14
Lärare i matematik och NO åk 7-9  2019-04-07
Specialpedagog åk 4-9  2019-04-07
Grundskollärare åk 4-6, Töjnaskolan  2019-04-08
Personalchef  2019-03-31
Lärare i fritidshem  2019-05-31
Barnskötare - timvikarie sökes till Turebergs Förskolor  2019-04-30
Barnskötare sökes  2019-04-30
Lärare till mellanstadiet  2019-04-05
Timvikarier till Åkerbo korttidsboende  2019-04-05
Fritidspedagog med a-lagsansvar för fritids/korttidstillsyn  2019-05-31
Biträdande rektor till årskurs 7-9  2019-04-19
Två speciallärare till Gillbo-Gröndalsskolan  2019-03-29
Lärare åk 1-3 i trelärarskap  2019-03-29
Speciallärare till grundskola åk 7-9  2019-06-14
Förskollärare sökes  2019-03-29
Sommarjobb på Samhällsbyggnadsavdelningen för högskolestuderande  2019-03-31
Kurator till grund- och särskola åk 7-9  2019-06-14