Tjänst Sista ansökningsdag
Förskollärare heltid till Vaxmora förskola  2017-10-27
Integrationssamordnare  2017-11-12
IT-ansvarig  2017-11-09
Modersmålslärare/ studiehandledare arabiska  2017-10-30
Studiehandledare engelska  2017-10-23
Modersmålslärare/studiehandledare thailändska  2017-10-27
Elevassistent till Utbildning Silverdal  2017-11-02
Modersmålslärare i persiska/dari  2017-09-08
Projektingenjör till Väsjön  2017-10-26
Lösningsinriktad handläggare (vikariat)  2017-10-31
Serviceinriktad handläggare (vikariat)  2017-10-31
Modersmålslärare   2017-10-23
Socialsekreterare  2017-10-25
Elevassistent till grundsärskolan  2017-11-01
Speciallärare/lärare autismgrupp  2017-10-31
Lärare i svenska åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-10-29
Seniorhandläggare  2017-10-29
Lärare i HKK samt idrott åk 7-9 på Helenelundsskolan  2017-10-29
Handläggare  2017-10-29
Förstelärare i SO  2017-10-31
Idrottslärare  2017-11-24
Idrottslärare och Utvecklingsledare  2017-10-23
Fritidslärare/Fritidspedagog   2017-10-22
Kvalitetsstrateg inom funktionshinderområdet  2017-10-22
Utredare/koordinator  2017-10-22
Lärare i musik till Töjnaskolan (40%)  2017-10-16
Gatuingenjör  2017-10-29
Driftledare Gata  2017-10-29
Lärare till Töjnaskolan, Sollentuna kommun  2017-10-16
Handläggare Möjligheternas kontor  2017-10-25
Två nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer till Sollentuna  2017-10-22
Legitimerad Förskollärare  2017-10-27
Ansvarstagande barnskötare på timbaserad tjänst till vår Nattis-verksamhet  2017-10-31
Ansvarstagande barnskötare   2017-10-31
Grundskollärare årskurs 1-3 till tvålärarsystem  2017-10-31
Specialpedagog/speciallärare eller blivande specialpedagog/speciallärare  2017-10-31
Elevresurs skola  2017-10-31
Lärare i engelska och spanska åk 6-9  2017-10-22