Tjänst Sista ansökningsdag
Trafikhandläggare  2018-02-11
Timvikarier till Edsbergsskolan  2018-02-28
Spansklärare  2018-01-31
lärare i år 4-9  2018-02-15
Lärare i svenska som andraspråk och svenska  2018-03-06
Barnskötare  2018-02-11
Chef för överförmyndarverksamheten  2018-01-21
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, vikariat  2018-02-04
Barnskötare som inspirerar till lek, lärande och nyfikenhet  2018-01-31
Mät- och kartchef  2018-01-24
Nämndsekreterare   2018-01-31
Socialsekreterare till arbete med ungdomar   2017-01-29
Projektledare Infrastruktur  2018-01-28
Psykolog, 75%  2018-01-26
Lärare i bild åk 7-9 grundskolan och grundsärskola  2018-01-28
Utbildning Silverdal söker barnskötare till förskoleklass  2018-01-19
Elevassistent till grundsärskolan  2018-01-22
Lärare till Mimer Kärrdalsskolan  2018-01-22
Mobil fritidsledare   2018-01-31
Förskollärare - Linnés förskola  2018-01-21
Lärare i fritidshem/fritidspedagog  2018-01-19
Upphandlare  2018-01-23
Timvikarier/Behovsanställda 
Fritidsledare  2018-01-21
Barnskötare - långtidsvikarie till Ebbas nybyggda förskola  2018-01-05
Elevresurs skola  2018-02-28
Lärare i fritidshem  2018-02-28